IMPRINT

Aanbiederidentificatie volgens § 5 TMG (Telemediawet)
Verantwoordelijk voor deze website:

LET OP, ALLEEN VOOR JURIDISCHE BRIEVEN; VRAAG OM RETOURADRES.

Felix Eilers
c/o Grosch Postflex #1955
Emsdettener Str. 10
48268 Greven
Geen pakjes of pakketten – acceptatie wordt geweigerd!

mail (at) elbblech. de

 

Omzetbelastingidentificatienummer volgens § 27a van de Duitse wet op de omzetbelasting:
BTW-nummer DE 315782592

Verantwoordelijk voor de inhoud van de website volgens § 55 RStV (Rundfunkstaatsvertrag):
Felix Eilers

Felix Eilers
c/o Grosch Postflex #1955
Emsdettener Str. 10
48268 Greven

Technische werking: www.a2hosting.com

Privacybeleid
Bedankt voor je interesse in onze homepage en ons bedrijf. De bescherming van uw persoonlijke gegevens heeft voor ons een hoge prioriteit. In het volgende informeren wij u over het type, de behandeling en de doeleinden van het verzamelen en gebruiken, evenals de eventuele verwerking van persoonlijke gegevens in landen buiten het toepassingsgebied van de wetgeving van de Europese Unie in verband met het gebruik van onze websites.
Persoonlijke gegevens
Persoonsgegevens zijn individuele gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene), bijvoorbeeld uw eigen persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum.
Anonieme gegevensverzameling
In principe kunt u onze websites bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. Tijdens uw bezoek aan onze website verzamelen we uw IP-adres of domeinnaam niet en gebruiken we geen cookies. Je blijft volledig anoniem als individuele gebruiker.
Verzamelen, verwerken en openbaar maken van persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld als u deze uit eigen beweging aan ons verstrekt. Deze gegevens worden niet doorgegeven, tenzij u daar uitdrukkelijk om vraagt.
Toestemming en doelbinding
Bij het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) gebeurt het vrijgeven van uw gegevens op uitdrukkelijk vrijwillige basis. Door uw gegevens in te voeren, gaat u ermee akkoord dat de ingevoerde gegevens worden verzameld, verwerkt of gebruikt om contact met u op te nemen, het contract te verwerken of onze eigen gerechtvaardigde zakelijke belangen veilig te stellen met betrekking tot het adviseren en ondersteunen van onze klanten en geïnteresseerden. Er worden geen gegevens verzameld, verwerkt of gebruikt voor andere doeleinden. Deze toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.
Recht op toegang en openbaar register van procedures
Op verzoek zullen wij u schriftelijk informeren ? volgens de geldende wet? of en welke van uw persoonlijke gegevens we hebben opgeslagen. Bovendien hebt u recht op correctie, blokkering en verwijdering van deze persoonsgegevens, indien van toepassing, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. We hebben de informatie volgens § 4e van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) samengevat in onze openbare proceduregids. Onze functionaris voor gegevensbescherming zal deze procedurele gids graag aan u ter beschikking stellen als u de wens daartoe aan haar kenbaar maakt.
Beveiliging
We gebruiken technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. We passen onze beveiligingsmaatregelen aan de technische ontwikkelingen aan en verbeteren ze voortdurend om de hoogst mogelijke beveiligingsstandaard te garanderen. Voor de rest verwijzen we naar onze Algemene Gebruiksvoorwaarden.
Links
Als u gebruik maakt van externe links die worden aangeboden in het kader van onze internetpagina’s, is deze verklaring over gegevensbescherming niet van toepassing op deze links. Wanneer we links aanbieden, streven we ernaar dat deze ook voldoen aan onze privacy- en beveiligingsstandaarden. We hebben echter geen invloed op de naleving van de regelgeving voor gegevensbescherming en -beveiliging door andere aanbieders. Informeer u daarom ook over de gegevensbeschermingsverklaringen op de websites van de andere aanbieders. Voor de rest verwijzen we naar onze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Google Analytics “Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met werking voor de toekomst. [mit verlinken http:=””] worden. Met het oog op de discussie over het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen willen we erop wijzen dat deze website Google Analytics gebruikt met de extensie “_anonymizeIp()” en dat IP-adressen daarom alleen in afgekorte vorm worden verwerkt om een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten.” Ondanks de anonimisering van de verzamelde gegevens kunt u ook bezwaar maken tegen het aanmaken van gebruiksprofielen – d.w.z. tracking in zijn geheel. Google heeft hier een oplossing voor bedacht met behulp van een browserplugin. Als je deze plugin installeert, kun je het bijhouden van Google Analytics stoppen. Het voordeel van deze oplossing is dat je maar één keer bezwaar hoeft te maken tegen de tracking en niet op elke website afzonderlijk. >> Browser-plugin downloaden

×

Versandpreise

LAND Zubehörartikel bis 1 KG Instrumente unter 10KG Instrumente über 10KG
Deutschland Gratis Gratis Gratis
Europäische Union 13.99 48.99 73.99
Rest von Europa 26.99 62.99 90.99
Weltweit 20.99 99.99 184.99
Menu